Dr. Fikret Özkan’ın Hayatı ve çalışmaları

Fikret Özkan 1967 yılında Kastamonu’da doğdu. Eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tamamladı. 1992 yılından bu yana Özkan Hukuk Bürosu’nda yönetici ortaktır. European School of Law and Governance öğretim üyesidir. Sözleşme Yönetimi ve Şirketler Hukuku ile ilgili üst düzey eğitimler vermektedir. Dünya E Basın Konseyi yönetim kurulu üyesidir. Toprak Sigorta A.Ş., Euro Sigorta A.Ş., Ege Sigorta A.Ş., Aviva Sigorta A.Ş., Dubai Starr Sigorta A.Ş.’nin sözleşmeli avukatlığını / danışmanlığını yapmaktadır. Ayrıca WBR gibi birçok uluslararası şirketin hukuk müşavirliği ve sözleşmeli avukatlığını yapmaktadır.

ESERLER:

KREDİ KARTI SAHTECİLİĞİ YOLU İLE İŞLENEN SUÇLARDA KULLANILAN TEKNİKLER VE TÜRK CEZA KANUNU KAPSAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ (YÜKSEK LİSANS TEZİ)

TRADEMARK APPLICATIONS IN INTERNATIONAL LAW (DOKTORA TEZİ)

Ayrıca İstanbul Barosu Dergisi’nde Fikri Sınai Haklar ile ilgili yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır.

Kastamonu Sanayici İş Adamları Derneği’nin yayın organı KASİAD DERGİ’de makaleleri yayınlanmaktadır.

Dr. Fikret ÖZKAN’ ın kitapları