Necdet Tekin’in hayatı ve çalışmaları

Necdet Tekin 1947 yılında Kırklareli’nde doğdu. Eğitimini Ege Üniversitesi Fen Fakültesi Matematik Bölümü’nde tamamladı. Bayburt Lisesi, Erzurum Atatürk Üniversitesi ve İstanbul Şehremini Lisesi’nde görev yaptı.

1976 yılında İstanbul İktisadi ve Ticari Bilimler Akademisi İstatistik- Matematik Kürsüsü’ne asistan olarak girdi.

1980 yılından itibaren Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nde görevini sürdürdü.

1983 yılında İstatistik doktoru, 1986 yılında yardımcı doçent, 1989 yılında doçent, 1995 yılında profesör oldu.

1983 – 1995 yıllarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi yönetim kurulunda seçilmiş üye olarak görev yaptı.

1983-1995 yıllarında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinde Fakülte yönetim kurulunda seçilmiş üye olarak görev yaptı.

Uygulamalı matematik, matematiksel analiz, iktisadi matematik, yöneylem araştırması, istatistik, fuzzy lojik, fuzzy istatistik, fuzzy matematik, iktisadi kalkınma modelleri gibi konularda çalıştı.Ayrıca yurt içi ve yurt dışında serbest bölgeler, kıyı ticareti, özelleştirme, küçük ve orta ölçekli işletmelerin sorunları, sanayide fuzzy lojik ve matematik uygulamaları, iktisadi modellemede başarı / başarısızlıkların nedenleri gibi pek çok konuda konferans ve seminerler verdi. Kitap ve makaleler yayınlandı.

1995 ve 1999 genel seçimlerinde Demokratik Sol Parti’den iki kez Kırklareli milletvekili seçildi. Parlamenterliği süresince Sanayi Komisyonu, Plan- Bütçe Komisyonu üyeliği ve başkanlığında bulundu. Pek çok ülkenin parlamentolar arası dostluk grubu üyelikleri ve başkanlıklarını yaptı.

2000 – 2002 yılları arasında İslam Kalkınma Örgütü Parlamenterler Birliği ( İKOPAB) Türkiye Parlamentosu başkanlığı ve Dünya İKOPAB Merkez Birliği Genel İdare Kurulu üyeliklerinde bulundu.

2002 yılında 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’nde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

2003 – 2008 yılları arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi, Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü ve Fen Edebiyat Fakültesi dekanlığında bulundu. 2009 yılında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi öğretim üyeliğine atandı. Hala aynı üniversitede öğretim üyeliği görevine devam etmekte ve Uluslararası İlişkiler Başkanlığı yapmaktadır.

2002 yılında 57. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinde Milli Eğitim Bakanlığı yaptı.

2003-2008 arasında İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde öğretim üyesi,Fen Bilimleri Enstitüsü müdürlüğü ve Fen Edebiyat Fakültesi Dekanlığında bulundu. 2009 yılında İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyeliğine atandı. Halen ayni üniversitede öğretim üyeliği ile birlikte Uluslararası İlişkiler Başkanlığı yapmaktadır.

2004 yılında Letonya, Rigada RISEBA Üniversitesinin bünyesinde “Türk Ticaret ve Kültür Enstitüsü”nü (The Turkish Business Trade And Culture Instıtute) kurdu. Halen RISEBA rektörü Prof.Dr.Boris Kurovs ile birlikte Türk Kültür Enstitüsünün Başkanlığını sürdürmektedir.

Evli, iki çocuk sahibi olup İngilizce bilmektedir.

ENGLISH Curriculum Vitae

Education

Marmara University, Quantitative Methods,(1995), Professor

Marmara University, Quantitative Methods, (1989), Assistant Professor

Marmara University, Statistics, (1983), PhD

Marmara University, Statistics, (1980), Masters

Degrees of Specification

Mathematics, Operation Research and Economical Models

Publishes

N. Tekin, İ. Doğan,, “Practical General Mathematics for Economic and Management Problems for Economists and Managers”, Beta Press,1994, İstanbul

N. Tekin, “Computer Programming, BASIC”, Konuralp Offset, 1992, İstanbul

N. Tekin, “A Statistical Study on Addictive Psychotrop Drugs in Istanbul”, TEB, İstanbul Pharmacie Board 5th Congress

N. Tekin, N. Bozkurt, “Computer Use on Auditing and a Study”, Marmara University, Faculty of Administration Journal, p.3, 1992, Istanbul

N. Tekin, İ. Armutlulu, “Fuzzy Regression and an Application”, Istanbul University, Faculty of Administration Journal, p.12, 1991, Istanbul

N. Tekin, “Statistical Analysis of Small and Medium Businesses”, Business World, 1990, Istanbul

N. Tekin, “TEB , Study done together by Istanbul 1st Didstrict Pharmacie Board and İzmir 3rd District Pharmacie Board, on pharmacie students and government and private pharmacies problem determination, questionnaires, statistical analysis and report presented to the concerned companies”, Questionnaire, 1989, Istanbul Pharmacie Board Special Edition, 1989, İstanbul

N. Tekin, “The Statistical Analysis of the Demand on Some Addictive Psychotrop Drugs in Istanbul general and its District”, İstanbul Pharmacie Board Press, 1989, İstanbul

N. Tekin, “Quality Research in Tourism Education”, Marmara University, Faculty of Management Research Press, No: 3, 1989, İstanbul

N. Tekin, “The Results of a Drug Research in İstanbul ”, Dunya Newspaper, Research and Recommendations, 17 Nisan 1989, İstanbul

N. Tekin, O. Yozgat, “Workforce and Finance Cost Effects and some Management Problems in year 1986 (Computer Programs of a Research on Textil and Metal Industry ), İskar Press, No.88/7, 1988, İstanbul

N. Tekin, “A Predictable Model of a View of Passanger Demand on Air Transportation Traffic (A Pilot Model for Turkey, A Speculation with 1988’s demands)”, Marketing Wold Journal, March-April No.14, 1988, İstanbul

N. Tekin, N. Bozkurt, “A Pilot Programming Model Application for the use of Monetary Unit Method on Auditing ”, Istanbul University, Faculty of Business Administration, Institite of Accounting Journal, August-November, No. 53-54, 1988, İstanbul

N. Tekin, “International View on Computer and Computer Learning”, M.Ü.İ.İ.B.F. Journal, Vol. V No.1-2, 1988, İstanbul

N.Tekin, “Can the Feederline be set up in Turkey?”, New World Business, No 48, October 1983, İstanbul

N. Tekin, “Economical and Mathematical Analysis of Passenger Demand Forecasts”, Marmara University, Union of Nihat Sayar Press, 1983, Istanbul

2003-2008

•“Tekin, Necdet; Banu, Sayıner; Didem, Sözen; Çiğdem, Tiryaki. “Mathematics Anxiety of High School Sudents” Halle: 26th STAR, Stress and Anxiety Research, July 21th -23th , Germany, 2005.

•Sayıner, Banu, Necdet Tekin, Münevver Turanlı, Didem Sözen. “Lise Öğrencilerinde Kaygı, Sınav Kaygısı ve Matematik kaygısı Arasındaki İlişki” Çeşme: 9 Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Bilimleri Fakültesi, 9.Ulusal Psikoloji Danışma ve Rehberlik Kongresi, 17-19 Ekim 2006.

•Tekin, Necdet. “21.Yüzyılda Dünya ve Türkiye Gündeminde Eğitim”. XV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Çağrılı Konuşma, Muğla Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 13-15 Eylül 2006, Bolu

• Tekin, N . “Bugünü ve Geleceği ile Vakıf Yükseköğretim Kurumları” Türkiye’de Yükseköğretim 2023 Vizyonu Konferansı, Atılım Üniversitesi, 2-3 Kasım 2006, Ankara.

• “Higher Education and Its Influence on the Regional Development” Rectors Conference of the Republic of Bulgaria, 29th June -1st July, Vidin, Bulgaria,2006.

• Tekin, N. “ Bulgaristan’daki Osmanlı Vakıfları ve Göçlerin Getirdiği İktisadi Sorunlar”, BİSAV (Batı Trakya İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı) , ” 2006 Vakıf Medeniyet Yılı “ Dolayısıyla 25 Mayıs 2006’da Çorlu’da Düzenlenen Balkanlarda Türk Varlığı Konferansı.

• N. Tekin, “Avrupa Birliği Sürecinde Eğitim Politikaları’’, “2004 Yılı Türkiye İlerleme Raporu (Siyasal – Sosyal ve Ekonomik Kriterler) Paneli’’,İstanbul Ticaret Üniversitesi, Hukuk Fakültesi, Eminönü Yerleşkesi, 09.11.2004, İstanbul.

• N. Tekin, “Emrullah Efendi ve Siyasal Görüşleri’’, “Türk Milli Eğitim Sistemi ve Lüleburgazlı Maarif Vekili Emrullah Efendi Ulusal Sempozyumu’’, 9.10.2004, Lüleburgaz.

• N. Tekin, “Müfredat Programında Yapılan Değişiklikler’’, “Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Sempozyumu’’, Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, 25.10.2004, Beşevler – Ankara

N. Tekin, “Öğretmenlik Alanından Mezun Olan Öğretmenler İle Alan Dışından Mezun Olan Öğretmenlerin Ve Yetiştirdikleri Öğrencilerin Benlik Algılarının İncelenmesi ’’, “Üniversitelerimiz ve Eğitimin Sorunları Konferansı’’, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 18-19 Mart 2006, Bolu.

• N. Tekin, “Göçler ve Lüleburgaz ’’, Ulusal Sempozyum, Oturum Başkanı ve Sempozyum Değerlendirme Oturum Başkanı, 25 Mart 2006, Lüleburgaz.

Lectures

Algebra I,II

General Mathematics I , II

Mathematical Analysis

Differensial Equations

Fuzzy Logic I

Fuzzy Mathematics I

Statistical Analysis

Probabilite Theory

Duties and Rewards

Istanbul Commerce University, Dean of Faculty of Science and Literature (2004-2008)

Istanbul Commerce University Faculty of Science and Literature, Mathematics Department

Member of Faculty Administration Commitee

Member of Administration Commitee

Member of Senate

Other Work Experience

Member of Turkish Mathematicians Union

Member of Statisticians Union

Member of Operation Management Union

Seminer Konuları

Eğitim

Ekonomi

Siyaset

Necdet TEKİN’in kitapları